Sledi nam

Image Alt
odkrijte nase zaklade

Najbuljše iz Istre

Naziv operacije

NAJBULJŠE IZ ISTRE

Akronim operacije

Najbuljše iz Istre

Vodilni partner:

Središče Rotunda, primorski družbeni center, Koper, so.p.

Partnerji:

Trgovsko in Knjigotrško podjetje Libris, d.o.o.,

Zadruga Zakladi Istre, z.o.o.,

Zadruga Mares z.o.o.

Zlato jabolko, trajnostne rešitve, d.o.o.

Vsebinska utemeljitev operacije:

Namen operacije je spodbujati pomen ohranjanja nesnovne kulturne dediščine, osveščanje lokalnega prebivalstva o trajnostnem turizmu, ribolovu, kmetijstvu, obrtništvu, storitvah in proizvodov ter preko izobraževanj nagovarjati ciljno javnost k nakupu pridelkov in izdelkov ter storitev, ki ne ogrožajo okolja in so lokalnega izvora ter prispevajo k boljšemu gospodarskemu razvoju regije. Tematsko organizirani dogodki bodo imeli kot eno od prioritet prehod v zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri preko preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in boljšega ločevanja odpadkov.

Cilji operacije:

Cilj operacije “NAJBULJŠE IZ ISTRE” je osveščanje, izobraževanje in spodbujanje širše ciljne javnosti k nakupu pridelkov in izdelkov, ki ne ogrožajo okolja in so lokalnega izvora ter sočasno s spodbujanjem nakupa lokalnih izdelkov prispevanje k boljšemu gospodarskemu razvoju regije.

Operacija se osredotoča na ozaveščanje lokalne in širše javnosti o pomenu ohranjanja nesnovne kulturne dediščine narečij, trajnostnega ribištva, kmetijstva ter širše obrti. Podpira se lokalno pridelavo in predelavo in odgovorno pripomore k trajnostnem razvoju morskega in kmetijskega ter mestnega okolja slovenske Istre. Javni interes izhaja tudi iz namere ohranjanja dejavnosti kmetijstva in ribištva, skrbi za okolje, biodiverzitete in zdravje lokalnega prebivalstva.

Ciljna skupina:

– deležniki( člani LAS ISTRE) – za ohranjanje in širitev dejavnosti trajnostnega krožnega gospodarstva.

 

Rezultati operacije na območju LAS:

  • dvig osveščenost o pomenu kulturne dediščine – nesnovna dediščina – narečja,
  • ozaveščenost širše javnosti o ustreznem nakupovanju lokalnih pridelkov in izdelkov, ki ne škodujejo okolju,
  • povečanje prodaje lokalnim pridelovalcem,
  • prosperiteta manjših, lokalnih in okoljsko naravnanih podjetij iz celotne mikro regije,
  • ohranjanje biodiverzitete,
  • vzpostavitev krožnega modro – zelenega gospodarstva.

V okviru operacije Zadruga Zakladi Istre, z.o.o.,.:

– izvedla 2 (dva) večja dogodka na upravičenih območjih,  kjer se bodo predstavili različni ponudniki domačih dobrot in rujne kapljice. Na enogastronomski prireditvi bodo tako obiskovalci spoznavali okuse Istre, kot tudi bivanje z naravo in pridelavo osnovnih kulinaričnih sestavin.

 

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj”

 

Povezave do spletnih strani:
EU Skladi (eu-skladi.si)

Register

You don't have permission to register